Gebruik de beschikbaarheid kalender om uw gewenste data te controleren. Selecteer vervolgens de data en vul het onderstaand formulier in om een aanvraag bij ons in te dienen.

Kalender word geladen......
Powered by Booking Calendar
- Available
25
- Booked
25
- Optional
captcha

Algemeene Voorwaarden

Een reservering is geldig vanaf het moment, dat verhuurder de vereiste aanbetaling heeft ontvangen.

Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene voorwaarden.

Voor iedere reservering moet 30% van de totale huursom worden aanbetaald.

Deze aanbetaling moet binnen 14 dagen na de bevestiging van de reservering door verhuurder ontvangen zijn.

Het restant dient uiterlijk 4 weken voor de aanvang van het verblijf in de vakantiewoning door verhuurder te zijn ontvangen.

Is dit niet het geval, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Verhuurder heeft dan tegelijkertijd het recht de vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden.

Indien de reservering minder dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient betaling van de totale huursom per ommegaande plaats te vinden.

De borgsom van 250,- Euro wordt door de huurder ter plekke betaald aan de beheerder en bij de eindcontrole terugbetaald (of verrekend) door de beheerder.

Verrekening vindt plaats als schade of extreme vervuiling is ontstaan in de verhuurperiode.

Indien de schade groter is dan de borgsom, zal het meerdere bij de huurder in rekening worden gebracht.

Ook bij meerverbruik van elektra, zal dit in rekening worden gebracht.

Elke annulering moet schriftelijk of per email aan de verhuurder worden gemeld.

Verhuurder brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder:

  • Annulering meer dan 90 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 10% van de huur.
  • Annulering tussen de 90e en de 60e dag voor de aanvang van de huurperiode: 20% van de huur.
  • Annulering tussen de 59e en de 30e dag voor de aanvang van de huurperiode: 30% van de huur.
  • Annulering minder dan 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 100% van de huur.

Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkele restitutie plaats vinden.

Indien de verhuurder door omstandigheden gedwongen is tot annulering van de gehuurde woning, verplicht de verhuurder zich tot onmiddellijke kennisgeving hiervan aan de huurder.

Verhuurder zal indien mogelijk een alternatief aanbieden.

Mocht de huurder geen gebruik willen maken van dit alternatief dan zal verhuurder het reeds door huurder betaalde bedrag terugstorten.

De aanspraak van de huurder beperkt zich tot de terugvordering van het reeds door haar/hem betaalde bedrag.

Huurder heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade.

Indien er klachten zijn na het in bezit nemen van de vakantiewoning, dan dienen deze binnen 48 uur telefonisch of per email te worden gemeld.

Dit geldt eveneens als zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning iets ernstigs voordoet.

In de vakantiewoning mogen niet meer dan 6 personen logeren, tenzij vooraf toestemming is verleend door verhuurder.

Het is niet toegestaan om de vakantiewoning te bewonen met meer personen dan bij de reservering is opgegeven.

Indien bij aankomst de vakantiewoning niet schoon en netjes wordt aangetroffen, dan moet dit onmiddellijk aan verhuurder gemeld worden, zodat het een en ander hersteld kan worden.

Bij het vertrek dient de huurder de woning netjes achter te laten.

De eindschoonmaak is niet inbegrepen in de huurprijs. De kosten voor de eindschoonmaak zijn 75,- Euro.

Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de huurder, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil.

Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, overheid, enz. Evenmin kan verhuurder verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van gas, water of elektriciteit.

Verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage of persoonlijke eigendommen, alsmede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van de vakantiewoning tengevolge van vertraging.